In verkoop 34 woningen (fase 2a)! Plus laatste woningen en appartementen in fase 1! Interesse? Meld je aan als reserve kandidaat.

Willemskwartier

Hoe werkt het bouwproces?

oktober 26, 2023 | Nieuws | Willemskwartier

Voor een buitenstaander krioelt het op een bouwplaats van de mensen en de machines. Toch is er een duidelijk proces van volgordelijke handelingen. Het zit zo. Grofweg bestaat de bouw van een woning uit drie fases: de ruwbouw, de afbouw en de oplevering. Voor de ruwbouwfase kan starten, moet de grond eerst nog geschikt worden gemaakt. Eventuele oude bebouwing en/of verharding en/of bomen moeten worden verwijderd waar nodig, het terrein moet mogelijk opgehoogd worden, kabels en leidingen (voor o.a. elektra en water) en riolering moeten in de grond worden aangebracht. Deze fase heet bouwrijp maken en wordt vaak voor een buurt of wijk tegelijk gedaan.

De eerste ruwbouwfase wordt ook wel cascobouw genoemd. De ruwbouw bestaat onder andere uit de volgende werkzaamheden: grondwerk, boren van bronnen ten behoeve van de installatie van de bodemwarmtepompen, aanbrengen funderingspalen, funderingen, leidingwerk en riolering onder de woningen, draagconstructies (wanden en vloeren) en het dak. Is de ruwbouwfase afgerond dan is het huis wind- en waterdicht. Daarna komt de gevelfase; kozijnen worden gesteld, de woning wordt geïsoleerd en de gevel wordt afgewerkt (metselwerk).

Vervolgens volgt de afbouwfase; de fase waarin het gaat om de afwerking van de woning aan zowel de binnen- als de buitenkant. De afbouwfase bestaat uit het plaatsen van binnenwanden, binnendeurkozijnen en deuren, trappen, afdekvloeren en het aanbrengen van installaties en leidingen zoals elektra en ventilatie- en verwarmingssysteem. Nu ziet de woning eruit zoals je hem op tekening hebt gekocht.

De laatste fase bij de bouw van een nieuwbouwwoning is de daadwerkelijke oplevering. Tijdens de oplevering wordt gecontroleerd of alle werkzaamheden volgens plan en correct zijn uitgevoerd. De woning is dan klaar om verder afgewerkt en ingericht te worden. Bijna klaar voor bewoning! De woning is dan ook goed bereikbaar. Na oplevering wordt de inrichting van de omgeving afgemaakt. Dit alles noemen we woonrijp maken.

Hieronder valt het aanleggen van stoepen, straten, groenstroken en speelplekken. En de buurt moet ook voorzien zijn van (straat)verlichting en borden die je de wegwijzen.

Als de woning opgeleverd wordt, is de openbare ruimte meestal ook een eind op weg. Het komt ook voor dat er nog sprake is van tijdelijke bestrating. Of dat gewacht moet worden van het juiste seizoen voor nieuwe planten.

Nu we weten hoe het bouwproces in elkaar zit, zullen de komende periode verschillende medewerkers op de bouwplaats van Van Wijnen Rosmalen B.V.  wat meer vertellen en aangeven waar zijn/haar werkzaamheden binnen het totale bouwproces uit bestaan.