In verkoop 34 woningen (fase 2a)! Plus laatste woningen en appartementen in fase 1! Interesse? Meld je aan als reserve kandidaat.

Willemskwartier

Groen erfgoed: over behoud, bijplanten en herplaatsen van bomen

november 11, 2021 | Nieuws | Willemskwartier

Op Nationale Boomfeestdag 2021 heeft wethouder van der Pol in Willemsbuiten geholpen bij het herplanten van 11 haagbeuken die afkomstig zijn van het terrein van de Willem II-kazerne aan de Ringbaan-Zuid in de gemeente Tilburg. Op basis van een uitgebreide analyse van het bomenbestand die voorafgaand aan de herontwikkeling heeft plaatsgevonden, is het Stedenbouwkundig Plan gemaakt. Uitgangspunt is zoveel mogelijk groen te behouden of te verplaatsen. Het herplanten van deze haagbeuken is een mooie bijdrage aan de transformatie van het voormalige kazerneterrein tot gezonde en natuurinclusieve wijk.

De gemeente Tilburg is samen met Stichting Stadsbomen Tilburg intensief betrokken bij het groene erfgoed op en rondom het terrein van de Willem II-kazerne. Wethouder Van der Pol (ruimtelijke ordening & projectwethouder Stappegoor): “Bij herontwikkeling van erfgoed kijken we naar een totaalontwikkeling. Dus niet alleen het bouwen van nieuwe woningen, maar ook naar de indeling van bijvoorbeeld groen en recreatie. Het is mooi dat we vandaag, op de Nationale Boomfeestdag, deze bomen herplanten in dit toekomstige stadsdeel. Dat maakt het dat niet alleen de gebouwen een nieuwe bestemming krijgen, maar ook deze bomen.” 

Een groot aantal beeldbepalende bomen zoals de Amerikaanse eik en de ruwe berk langs de Ringbaan-zuid en de vijfstammige eik in de zuidwesthoek van het kazerneterrein kunnen blijven staan. Rondom een cluster bestaande bomen is een buurtparkje gecreëerd in combinatie met de nieuwbouw van appartementen. Uit het Stedenbouwkundig Plan van Karres en Brands blijkt dat vooral de haagbeuken worden verplaatst. Deels naar een nieuwe plek op het kazerneterrein zelf. Een ander deel is nu herplant bij de entree van de wijk Willemsbuiten. Voor de bomen die op basis van de Bomen Effect Analyse van Pius Floris gekapt moeten worden, komt een groter aantal nieuwe bomen terug. Zo is optimaal (her)gebruik gemaakt van het bomenbestand.

De bomen worden eerst rondom uitgegraven waarbij de wortels zoveel mogelijk intact blijven. Na transport met een grote verplantschep naar de nieuw locatie worden de bomen herplant. De bodem van de nieuwe plek is verbeterd.

De herontwikkeling is een project van Consortium Stappegoor. Deze samenwerking tussen Synchroon en BPD ontwikkelt zo’n 275 woningen in en rondom de voormalige kazerne. De acht kazernegebouwen krijgen een nieuwe bestemming als appartement, basisschool en kinderopvang. Consortium Stappegoor heeft ook de nieuwbouwprojecten in Willemsbuiten en Zuiderpark in Tilburg-Zuid ontwikkeld.