In verkoop 34 woningen (fase 2a)! Plus laatste woningen en appartementen in fase 1! Interesse? Meld je aan als reserve kandidaat.

Willemskwartier

Update archeologisch onderzoek Willem II-kazerne Tilburg

mei 19, 2022 | Nieuws | Willemskwartier

In het najaar van 2021 is onderzoeksbureau BAAC gestart met inventariserend archeologisch veldonderzoek op het terrein van de voormalige Willem II-kazerne. In het plangebied zijn met een graafmachine op 70 plekken proefsleuven gegraven. Het machinaal afgraven gebeurt tot net boven het niveau waarop zich mogelijk resten kunnen bevinden. Daarna wordt met de hand voorzichtig verder opgeschoond.

Op basis van de bevindingen destijds zijn dit voorjaar vier locaties nader onderzocht. We vragen Alfred ter Wal, projectleider archeologie bij BAAC, naar een update. Alfred: ‘Op twee van de vier vindplaatsen zijn huisplattegronden uit de laat-Romeinse tijd en de middeleeuwen aangetroffen. De plaats waar de palen hebben gestaan, zijn zichtbaar als kleine ronde verkleuringen. Op grond van de vorm van de plattegrond gaan we uit van een vermoedelijke datering in de laat-Romeinse tijd of de vroege middeleeuwen (5-6de eeuw).’

Alfred analyseert de bevindingen: ‘Het is best uniek dat er bewoningssporen en huisplattegronden uit de laat-Romeinse tijd/vroege middeleeuwen worden gevonden. De kennis over deze periode is nog beperkt. De aangetroffen huisplattegrond lijkt vooralsnog geïsoleerd te liggen van andere gelijktijdige bewoning. Bijgebouwen of een waterput hebben we niet gevonden. Het zou kunnen zijn dat men in die tijd het water uit bijvoorbeeld het nabijgelegen beekdal haalde. Om de geïsoleerde ligging van de huisplattegrond te bevestigen dan wel te ontkrachten, is het onderzoek rond de vindplaats uitgebreid.’

Op één van de andere vindplaatsen zijn resten van een karrespoor van vermoedelijk de oude weg van Tilburg naar Goirle aangetroffen. Parallel aan deze weg is een loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, waar bij explosievenonderzoek een Duits stopbordje ‘Halt Polizei’ naar boven kwam. Op een andere vindplaats werd een 2de loopgraaf gevonden.

Deze week gaat het archeologisch onderzoek nog door. Alfred: ‘Indien geen belangrijke nieuwe vondsten worden gedaan dan wordt het onderzoek afgerond. De ondergrondse resten en bevindingen zijn dan uitgebreid gefotografeerd en in kaart gebracht en worden als zodanig, ex situ (uit zijn plaats), bewaard voor de toekomst.’

BPD en Synchroon ontwikkelen gezamenlijk de voormalige Koning Willem II-kazerne tot de groene, inclusieve en gezonde stadswijk Willemskwartier. Voordat op het terrein gebouwd gaat worden, is het van belang om archeologisch onderzoek te doen en het cultureel erfgoed in de bodem in kaart te brengen.

8-huisplattegrond-laat-romeinse-tijd