In verkoop 34 woningen (fase 2a)! Plus laatste woningen en appartementen in fase 1! Interesse? Meld je aan als reserve kandidaat.

Willemskwartier

Van actiegroep naar out-of-the-box meedenkers

november 5, 2021 | Nieuws | Willemskwartier

‘Stichting Stadsbomen Tilburg is geboren uit noodzaak’, aldus Bram van Beurden, voorzitter van de stichting sinds 2009. Van roepen en actievoeren is ze 20 jaar later verworden tot een kritisch orgaan dat niet meer weg te denken valt uit het Tilburgse. Bram licht toe hoe Stichting Stadsbomen tot volwassenheid is gekomen en wat hun ervaring met de planvorming voor de Willem II-kazerne is.

Bram: ’Vroeger waren we terechte zeurpieten. We hadden de taak om de Tilburgse bevolking op te voeden over het belang van groen. We deden dat door rondleidingen te geven en mensen te laten inzien dat ons groene erfgoed niet goed werd behartigd. En daar moesten we voor strijden, vonden en vinden we. Inmiddels zijn bewoners wel mondiger geworden als het om groen gaat en kunnen we ons meer richten op creatief meedenken. We zijn doorgedrongen bij de gemeente en sommige kapvergunningen en plannen worden eerst aan ons voorgelegd voordat de gemeente er zelf wat van vindt. Dat is absoluut winst maar het kost ons veel tijd en energie aan overleg. Maar het resultaat is positief: de aanvragen zijn namelijk inmiddels van een kwalitatief hoog niveau. Ik noem het wel eens het ‘placebo-effect’: voordat er een indiening plaatsvindt, wordt er beter nagedacht over en geanticipeerd op wat wij als Stadsbomen Tilburg er van zouden kunnen vinden.’

Als je Bram vraagt naar zijn ervaring met de Willem II-kazerne is hij duidelijk: ‘Het proces bij de Willem II-kazerne is een mooi voorbeeld van hoe het tegenwoordig gaat. Het Stedenbouwkundig Plan is door Karres en Brands gemaakt op basis van een Bomen Effect Analyse onder andere door Pius Floris. Dus er is eerst geïnventariseerd hoe de 250 bomen op het terrein er voor staan en toen pas zijn de plannen gemaakt. En niet, zoals het vroeger veelal ging, een plan maken en dan kijken welke bomen wel en vooral niet behouden konden blijven. In het geval van het kazerneterrein, lag er een doordacht en inhoudelijk groenplan en hebben we slechts een kleine verbetering aan de haagbeuken kunnen doen. Deze zouden eerst weg moeten maar door nog eens goed naar de wortelstructuur te kijken, bleek het voor Synchroon en BPD Gebiedsontwikkeling toch mogelijk om deze te behouden door ze te verplaatsen naar een andere plek op het terrein. En samen met nog andere klimaatadaptieve maatregelen die worden genomen, en een plantlijst die groter is dan de kaplijst, durf ik wel te zeggen dat de groene leefomgeving in de Gemeente Tilburg hier weer een heel stuk wordt verbeterd!’