In verkoop 34 woningen (fase 2a)! Plus laatste woningen en appartementen in fase 1! Interesse? Meld je aan als reserve kandidaat.

Willemskwartier

Natuurinclusief wonen in Willemskwartier

juni 15, 2023 | Nieuws | Willemskwartier

Het Willemskwartier is ontworpen als een natuurinclusieve woonwijk. Een plek waar de bestaande kazernegebouwen, de nieuwe woningen en natuur samen zorgen voor een fijn thuis voor mens én dier. Door natuurinclusief te ontwikkelen is het mogelijk een gezonde en aantrekkelijke wijk te creëren die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving is. Investeren in groene kwaliteit levert veel meer op dan alleen maar een mooie omgeving. Een natuurinclusieve omgeving stimuleert bewoners en bezoekers bijvoorbeeld om te spelen en te bewegen. Bovendien draagt natuurinclusiviteit bij aan een aangenaam woon- en leefklimaat.

Vergroten biodiversiteit  

De herontwikkeling van het kazerneterrein biedt veel kansen om de biodiversiteit te vergroten. Door relatief simpele en betaalbare ingrepen toe te passen, kunnen dieren en planten hun plek vinden in de gebouwde omgeving. Denk aan verblijfplaatsen voor vogels of vleermuizen, groene daken of veel en meer diverse inheemse beplanting in de omgeving. De basisprincipes zijn eenvoudig: dieren zoeken een plek om te broeden en slapen, ze hebben behoefte aan beschutting, ze moeten voedsel kunnen vinden en het is belangrijk dat er water beschikbaar is. Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomer, buffert water, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals de huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Juist dankzij al deze bewoners komt het Willemskwartier écht tot leven.

Waar zie je natuurinclusieve maatregelen in Willemskwartier terug?

Een deel van de nieuwe woningen in Willemskwartier krijgt een insectenhuis. Daar merk je zelf niks van maar het helpt wel de biodiversiteit in stand te houden. En een speciaal toegepast metselverband in de woningen biedt plaats aan allerlei vogelsoorten. De vleermuis, gierzwaluw en zwarte roodstaart hebben zo verspreid over het Willemskwartier allerlei nestruimtes. Voor verkoeling in de zomer komen er in de noord-zuid lopende straten zogenaamde wadi’s. Dat zijn groene greppels die bij regenbuien het water bufferen, zuiveren en laat infiltreren in de ondergrond. Ook is er gepuzzeld met de nieuwe bebouwing om zoveel mogelijk bomen van soms wel 80 jaar oud te kunnen behouden.

Landschapsontwerp

David Kloet van Karres en Brands is verantwoordelijk voor het landschapsontwerp voor de nieuwe woonwijk. Hij nam de uitdaging aan om van een voormalig gevangenisterrein een wijk te maken waar het gelukkig wonen is. David vat de visie als volgt samen: ‘In het Willemkwartier woon je niet alleen prettig samen met je buren, maar ga je ook een verbinding aan met een ander leven.’ In een speciaal Magazine over de ontwikkeling en verkoop van Willemkwartier, vertelt David meer over het ecosysteem in Willemskwartier.

Het magazine over de koopwoningen kun je hier downloaden: https://www.willemskwartiertilburg.nl/koopwoningen-tilburg/fase1/verkoopdocumenten-fase1/

Het magazine over de koopappartementen kun je hier downloaden: https://www.willemskwartiertilburg.nl/koopwoningen-tilburg/appartementen/verkoopdocumenten-31-appartementen/