In verkoop 34 woningen (fase 2a)! Plus laatste woningen en appartementen in fase 1! Interesse? Meld je aan als reserve kandidaat.

Willemskwartier

Half oktober start de sloop van het kazerneterrein

oktober 2, 2020 | Nieuws | Willemskwartier

Bron: gemeente Tilburg:
Sloopwerkzaamheden oktober 2020 t/m januari 2021
In oktober start het Rijksvastgoedbedrijf met sloopwerkzaamheden op het terrein van de voormalige Koning
Willem II kazerne. De oude gevangenisgebouwen worden dan gesloopt. De acht kazernegebouwen uit de jaren
’30 blijven behouden. Op het terrein wordt op die manier plaats gemaakt voor de bouw van woningen en een
nieuwe Integraal Kindcentrum (basisschool, kinderopvang en naschoolse opvang). Ook de Gemeentewerf
wordt in oktober gesloopt. De werf verhuist eind september naar de nieuwbouw aan de Ceramstraat. De
sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door de huidige eigenaar; het Rijksvastgoedbedrijf.
De sloopwerkzaamheden van de gevangenisgebouwen en de Gemeentewerf duren tot eind januari 2021.
Daarna neemt de gemeente het over en starten de voorbereidingen voor de nieuwe woonwijk. Tijdens de
sloop wordt er in fasen gewerkt. In de weekenden wordt niet gewerkt. De oude kazernegebouwen bevatten
asbest en chroom. De verwijdering hiervan gebeurt uiteraard door gespecialiseerde bedrijven in opdracht van
het Rijksvastgoedbedrijf.

Bouwverkeer

Al het sloopverkeer (en straks het bouwverkeer) rijdt via de Ringbaan Zuid het kazerneterrein op, dit om de
overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Overlast

Tijdens de sloopperiode wordt er gewerkt met groot materieel. Door de werkzaamheden kan er geluidsoverlast
zijn van machines en vrachtverkeer. Ook kan er overlast zijn van bouwstof. Om de overlast hiervan te beperken
wordt indien nodig het gesloopte materiaal nat gehouden. Wij vragen uw begrip voor de overlast.

Bestemmingsplanprocedure

In de kazernegebouwen en op het kazerneterrein komen ongeveer 275 koop- en huurwoningen, een
basisschool en kinderopvang. Het Stedenbouwkundig Plan is vastgesteld in juni 2020. Momenteel werkt de
gemeente aan het bestemmingsplan. Dit plan komt eind 2020 ter inzage te liggen en is waarschijnlijk rond de
zomer van 2021 definitief. Aansluitend start de ontwikkelaar (Consortium Stappegoor) met de bouw van de
eerste nieuwbouwwoningen, en start onderwijsstichting Xpect Primair met de bouw van de basisschool.

Voorzieningen voor daklozen

Op dit moment verzorgt Traverse de opvang van daklozen op het terrein van de Willem II Kazerne. Deze
tijdelijke opvang eindigt uiterlijk eind juni 2021. Daarna starten de verbouwingswerkzaamheden voor de
basisschool.

Meer informatie

U vindt het vastgestelde Stedenbouwkundig Plan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan op
www.tilburg.nl/stappegoor. Op deze pagina kunt u zich ook inschrijven voor de gemeentelijke nieuwsbrief
Stappegoor die informeert over ontwikkelingen in het gebied.

Interesse?

Heeft u interesse in de woningen, dan kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief.