In verkoop 34 woningen (fase 2a)! Plus laatste woningen en appartementen in fase 1! Interesse? Meld je aan als reserve kandidaat.

Willemskwartier

Bouw nieuwe wijk Stappegoor start zomer 2021

juli 8, 2020 | Nieuws | Willemskwartier

Het college heeft vorige week ingestemd met het Stedenbouwkundig Plan voor de herontwikkeling van de Koning Willem II Kazerne. Dat geldt ook voor de officiële overname door de gemeente van het terrein van de huidige gebruiker, het Rijksvastgoedbedrijf.
In het gebied komen 275 huur- en koopwoningen. Centraal onderdeel van de ontwikkeling is de voormalig Koning Willem II kazerne uit 1939. De gemeente is met onderwijsstichting Xpect Primair in gesprek over de komst van een basisschool in het plangebied. De school komt in twee van de oude kazernegebouwen, samen met een Integraal Kindcentrum (kinderopvang en BSO). Ook het karakteristieke hoofdgebouw aan de Ringbaan Zuid blijft behouden.

Duurzaamheid

Het nieuwe woongebied krijgt een bijzondere leef- en verblijfskwaliteit. Er wordt gebouwd met aandacht voor herbestemming en duurzaamheid in een aansprekende architectuur. Een mix van  groene daken, natuurinclusieve gevels en gevarieerde beplanting met waterberging zorgen ervoor dat regen wordt opgevangen en hergebruikt. Dit verbetert de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de omgeving.
Wethouder Berend de Vries : “Ik ben trots dat we Stappegoor kunnen ontwikkelen met behoud van belangrijk cultureel erfgoed. Na de herontwikkeling van de Kromhoutkazerne (1909) en de Lancierskazerne (1842) is nu de laatste legerkazerne in onze gemeente aan de beurt. Door deze herontwikkeling blijven historische gebouwen onderdeel uitmaken van het toekomstige Tilburg. Die mix van oud en nieuw maakt van deze wijk echt iets bijzonders.”

Sloop

Na de zomer start de sloop van diverse bijgebouwen. Ook de bestemmingsplanprocedure gaat dan lopen. Het nieuwe bestemmingsplan is waarschijnlijk rond de zomer van 2021 klaar. Op die datum eindigt ook de tijdelijke opvang van daklozen in de kazernegebouwen.

Nadat de sloopwerkzaamheden zijn afgerond wordt het terrein en de kazernegebouwen begin 2021 overgedragen aan het Consortium Stappegoor. Zodra de bestemmingsplanprocedure is afgerond kan de nieuwbouw starten. Het Consortium Stappegoor ontwikkelde de afgelopen jaren de nieuwbouwprojecten Zuiderpark en Willemsbuiten in Stappegoor. Consortium Stappegoor is een ontwikkelcombinatie tussen Synchroon en BPD Ontwikkeling.
 
Bron: https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/bouw-nieuwe-wijk-stappegoor-start-zomer-2021/