Verkoop 31 appartementen gestart! Schrijf je voor 30-1-2023, 12 uur in!

Willemskwartier
Uitnodiging start verkoop

Het is bijna zover, woensdag 18 januari a.s. om 19 uur start de online verkoop van de 31 appartementen in fase 1 in Willemskwartier in Tilburg.

Als je arriveert, zie je van een afstand al de statuur van het Willemskwartier. Krachtig en onverschrokken van buiten, warm en hartelijk van binnen. De wijk wordt volledig gebouwd volgens de nieuwe standaard in natuurlijke stedenbouw. Met niet enkel aandacht voor de menselijke bewoners, maar ook voor al die andere bewoners, groot en klein. Van vleermuis en zwaluw tot egel en vlinder. Zoveel soorten, zoveel maten, zoveel woonwensen. 

Nu al staat er veel informatie op de website en kun je vast je woonvoorkeuren doorgeven. We merken dat veel geïnteresseerden graag hun vragen persoonlijk stellen. 

Daarom nodigen we je graag uit voor de start verkoopbijeenkomst in De Phil. Hier kun je al je vragen stellen aan het verkoopteam van Van de Water Makelaars, Hart van Brabant Makelaars, Consortium Stappegoor en aannemer Van Wijnen. 

Op 18 januari, 19 uur aanstaande is de informatie op de site nog meer compleet! Je kunt je oriënteren aan de hand van het magazine, de verkooptekeningen en de technische omschrijving. Vanaf dan kun je je in de MijnOmgeving ook daadwerkelijk inschrijven voor het appartement of de appartementen van jouw voorkeur. 

Willemskwartier – Stedelijk wonen met een groen hart. 

De woningtypes staan live!

Bekijk nu de woningtypes in Willemskwartier fase 1! Op de website vind je per type de impressies, wat kenmerken, een concept plattegrond en een indicatie van de VON-prijzen.

Op korte termijn laten we je weten wanneer de verkoop van de 84 woningen start. De verkoop van de appartementen volgt snel daarna.

In de mijn omgeving kun je nu je voorkeuren bepalen. Door op het hartje te klikken selecteer je het door jouw gewenste woningtype.

Stap door de poort en schrijf je eigen geschiedenis in Willemskwartier!

bekijk het aanbod
Deel je woonwensen

Dit is een eerste beeld van Willemskwartier gezien vanaf de Ringbaan-Zuid! Graag delen we deze indruk vast. Verder leren we graag de toekomstige bewoners van Willemskwartier beter kennen.

We vragen belangstellenden dan ook vriendelijk enkele minuten van hun tijd om een aantal korte vragen met betrekking tot de woonwensen te beantwoorden. Deel je woonwensen via jouw persoonlijke account.

Inloggen

Dit alles met als doel om toekomstige bewoners zo goed mogelijk te begeleiden van interesse naar de daadwerkelijke aankoop van een nieuwe woning!

Nieuwbouw Tilburg - Render 1 2022 - Willemskwartier
Voorbereiding verkoop

Binnenkort komt er meer informatie op de website over de verkoop van de eerste woningen en appartementen in Willemskwartier. Doelstelling is dat eind van het derde / begin van het vierde kwartaal de eerste woningen te koop zullen zijn. Op de website wordt dan alle informatie over de woningen gepresenteerd, lees je meer over het plan en over hoe de aankoop van een nieuwe woning in zijn werk gaat.

In de aanloop naar start verkoop besteden we in nieuwsbrieven en via Facebook en Instagram aandacht aan de verschillende woningtypen. Om deze goed te laten zien, worden er momenteel beelden gemaakt. Hiervoor zijn ook luchtfoto’s gemaakt. Graag laten we deze vast aan je zien. Stap door de poort en schrijf je eigen geschiedenis komt zo steeds een beetje meer tot leven.

Wie zich vast wil voorbereiden op de verkoop, kan een persoonlijk account aanmaken en activeren via Inloggen op de website. Hier kan je vast je persoonsgegevens achterlaten. Straks kun je hier je woonwensen met ons delen. We houden belangstellenden via een nieuwsbrief op de hoogte van de verkoop.

Willemskwartier - Nieuws - Voorbereiding verkoop Drone - Nieuwbouw Tilburg
Ontwikkeling Stappegoor 

Afgelopen zondag vond het 1e Stappegoor Evenement plaats! Er was veel te ontdekken en te beleven! 

Steppen, hockeyen, fietsen en meer informatie over de toekomst van dit stadsdeel (stand en filmpje in Pathé)! Het ging over het nieuwe sportpark, het vergroenen van het Olympiaplein, over de nieuwbouw in Willemskwartier en de plekken waar nog 1.000 nieuwe appartementen komen. Het was een feestelijke dag! 

Update archeologisch onderzoek Willem II-kazerne Tilburg

In het najaar van 2021 is onderzoeksbureau BAAC gestart met inventariserend archeologisch veldonderzoek op het terrein van de voormalige Willem II-kazerne. In het plangebied zijn met een graafmachine op 70 plekken proefsleuven gegraven. Het machinaal afgraven gebeurt tot net boven het niveau waarop zich mogelijk resten kunnen bevinden. Daarna wordt met de hand voorzichtig verder opgeschoond.

Op basis van de bevindingen destijds zijn dit voorjaar vier locaties nader onderzocht. We vragen Alfred ter Wal, projectleider archeologie bij BAAC, naar een update. Alfred: ‘Op twee van de vier vindplaatsen zijn huisplattegronden uit de laat-Romeinse tijd en de middeleeuwen aangetroffen. De plaats waar de palen hebben gestaan, zijn zichtbaar als kleine ronde verkleuringen. Op grond van de vorm van de plattegrond gaan we uit van een vermoedelijke datering in de laat-Romeinse tijd of de vroege middeleeuwen (5-6de eeuw).’

Alfred analyseert de bevindingen: ‘Het is best uniek dat er bewoningssporen en huisplattegronden uit de laat-Romeinse tijd/vroege middeleeuwen worden gevonden. De kennis over deze periode is nog beperkt. De aangetroffen huisplattegrond lijkt vooralsnog geïsoleerd te liggen van andere gelijktijdige bewoning. Bijgebouwen of een waterput hebben we niet gevonden. Het zou kunnen zijn dat men in die tijd het water uit bijvoorbeeld het nabijgelegen beekdal haalde. Om de geïsoleerde ligging van de huisplattegrond te bevestigen dan wel te ontkrachten, is het onderzoek rond de vindplaats uitgebreid.’

Op één van de andere vindplaatsen zijn resten van een karrespoor van vermoedelijk de oude weg van Tilburg naar Goirle aangetroffen. Parallel aan deze weg is een loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, waar bij explosievenonderzoek een Duits stopbordje ‘Halt Polizei’ naar boven kwam. Op een andere vindplaats werd een 2de loopgraaf gevonden.

Deze week gaat het archeologisch onderzoek nog door. Alfred: ‘Indien geen belangrijke nieuwe vondsten worden gedaan dan wordt het onderzoek afgerond. De ondergrondse resten en bevindingen zijn dan uitgebreid gefotografeerd en in kaart gebracht en worden als zodanig, ex situ (uit zijn plaats), bewaard voor de toekomst.’

BPD en Synchroon ontwikkelen gezamenlijk de voormalige Koning Willem II-kazerne tot de groene, inclusieve en gezonde stadswijk Willemskwartier. Voordat op het terrein gebouwd gaat worden, is het van belang om archeologisch onderzoek te doen en het cultureel erfgoed in de bodem in kaart te brengen.

8-huisplattegrond-laat-romeinse-tijd
Groen erfgoed: over behoud, bijplanten en herplaatsen van bomen

Op Nationale Boomfeestdag 2021 heeft wethouder van der Pol in Willemsbuiten geholpen bij het herplanten van 11 haagbeuken die afkomstig zijn van het terrein van de Willem II-kazerne aan de Ringbaan-Zuid in de gemeente Tilburg. Op basis van een uitgebreide analyse van het bomenbestand die voorafgaand aan de herontwikkeling heeft plaatsgevonden, is het Stedenbouwkundig Plan gemaakt. Uitgangspunt is zoveel mogelijk groen te behouden of te verplaatsen. Het herplanten van deze haagbeuken is een mooie bijdrage aan de transformatie van het voormalige kazerneterrein tot gezonde en natuurinclusieve wijk.

De gemeente Tilburg is samen met Stichting Stadsbomen Tilburg intensief betrokken bij het groene erfgoed op en rondom het terrein van de Willem II-kazerne. Wethouder Van der Pol (ruimtelijke ordening & projectwethouder Stappegoor): “Bij herontwikkeling van erfgoed kijken we naar een totaalontwikkeling. Dus niet alleen het bouwen van nieuwe woningen, maar ook naar de indeling van bijvoorbeeld groen en recreatie. Het is mooi dat we vandaag, op de Nationale Boomfeestdag, deze bomen herplanten in dit toekomstige stadsdeel. Dat maakt het dat niet alleen de gebouwen een nieuwe bestemming krijgen, maar ook deze bomen.” 

Een groot aantal beeldbepalende bomen zoals de Amerikaanse eik en de ruwe berk langs de Ringbaan-zuid en de vijfstammige eik in de zuidwesthoek van het kazerneterrein kunnen blijven staan. Rondom een cluster bestaande bomen is een buurtparkje gecreëerd in combinatie met de nieuwbouw van appartementen. Uit het Stedenbouwkundig Plan van Karres en Brands blijkt dat vooral de haagbeuken worden verplaatst. Deels naar een nieuwe plek op het kazerneterrein zelf. Een ander deel is nu herplant bij de entree van de wijk Willemsbuiten. Voor de bomen die op basis van de Bomen Effect Analyse van Pius Floris gekapt moeten worden, komt een groter aantal nieuwe bomen terug. Zo is optimaal (her)gebruik gemaakt van het bomenbestand.

De bomen worden eerst rondom uitgegraven waarbij de wortels zoveel mogelijk intact blijven. Na transport met een grote verplantschep naar de nieuw locatie worden de bomen herplant. De bodem van de nieuwe plek is verbeterd.

De herontwikkeling is een project van Consortium Stappegoor. Deze samenwerking tussen Synchroon en BPD ontwikkelt zo’n 275 woningen in en rondom de voormalige kazerne. De acht kazernegebouwen krijgen een nieuwe bestemming als appartement, basisschool en kinderopvang. Consortium Stappegoor heeft ook de nieuwbouwprojecten in Willemsbuiten en Zuiderpark in Tilburg-Zuid ontwikkeld.

Van actiegroep naar out-of-the-box meedenkers

‘Stichting Stadsbomen Tilburg is geboren uit noodzaak’, aldus Bram van Beurden, voorzitter van de stichting sinds 2009. Van roepen en actievoeren is ze 20 jaar later verworden tot een kritisch orgaan dat niet meer weg te denken valt uit het Tilburgse. Bram licht toe hoe Stichting Stadsbomen tot volwassenheid is gekomen en wat hun ervaring met de planvorming voor de Willem II-kazerne is.

Bram: ’Vroeger waren we terechte zeurpieten. We hadden de taak om de Tilburgse bevolking op te voeden over het belang van groen. We deden dat door rondleidingen te geven en mensen te laten inzien dat ons groene erfgoed niet goed werd behartigd. En daar moesten we voor strijden, vonden en vinden we. Inmiddels zijn bewoners wel mondiger geworden als het om groen gaat en kunnen we ons meer richten op creatief meedenken. We zijn doorgedrongen bij de gemeente en sommige kapvergunningen en plannen worden eerst aan ons voorgelegd voordat de gemeente er zelf wat van vindt. Dat is absoluut winst maar het kost ons veel tijd en energie aan overleg. Maar het resultaat is positief: de aanvragen zijn namelijk inmiddels van een kwalitatief hoog niveau. Ik noem het wel eens het ‘placebo-effect’: voordat er een indiening plaatsvindt, wordt er beter nagedacht over en geanticipeerd op wat wij als Stadsbomen Tilburg er van zouden kunnen vinden.’

Als je Bram vraagt naar zijn ervaring met de Willem II-kazerne is hij duidelijk: ‘Het proces bij de Willem II-kazerne is een mooi voorbeeld van hoe het tegenwoordig gaat. Het Stedenbouwkundig Plan is door Karres en Brands gemaakt op basis van een Bomen Effect Analyse onder andere door Pius Floris. Dus er is eerst geïnventariseerd hoe de 250 bomen op het terrein er voor staan en toen pas zijn de plannen gemaakt. En niet, zoals het vroeger veelal ging, een plan maken en dan kijken welke bomen wel en vooral niet behouden konden blijven. In het geval van het kazerneterrein, lag er een doordacht en inhoudelijk groenplan en hebben we slechts een kleine verbetering aan de haagbeuken kunnen doen. Deze zouden eerst weg moeten maar door nog eens goed naar de wortelstructuur te kijken, bleek het voor Synchroon en BPD Gebiedsontwikkeling toch mogelijk om deze te behouden door ze te verplaatsen naar een andere plek op het terrein. En samen met nog andere klimaatadaptieve maatregelen die worden genomen, en een plantlijst die groter is dan de kaplijst, durf ik wel te zeggen dat de groene leefomgeving in de Gemeente Tilburg hier weer een heel stuk wordt verbeterd!’

Tijdelijke opvang statushouders in Koning Willem II-kazerne

Tilburg gaat tijdelijk statushouders opvangen in een van de gebouwen van de Koning Willem II-kazerne aan de Ringbaan-Zuid. Het gaat om opvang van zo’n 200 tot 240 statushouders tot uiterlijk 1 november 2022.

Kijk voor meer informatie op: www.tilburg.nl/opvang-kazerne/

Proefsleuvenonderzoek Koning Willem II kazerne

Rondom de te behouden gebouwen én bomen op het terrein van de Koning Willem II kazerne in Tilburg vindt op het moment inventariserend veldonderzoek plaats. Archeologisch onderzoeksbureau BAAC legt met een graafmachine maar liefst op 70 plekken in het plangebied proefsleuven aan. Deze sleuven hebben idealiter een afmeting van 4×25 meter. Rondom te behouden bomen hebben sommige proefsleuven een iets andere afmeting. Het machinaal afgraven gebeurt tot net boven het niveau waarop zich mogelijk resten kunnen bevinden. Daarna wordt met de hand voorzichtig verder opgeschoond. Verkleuringen in de gele zandgrond kunnen duiden op resten van bijvoorbeeld oude nederzettingen of grafvelden. De eventuele vondsten worden verzameld, sporen worden in kaart gebracht en ingemeten, en deels verder opgegraven.

Het plangebied heeft op basis van vooronderzoek een hoge verwachting voor archeologische resten van landbouwers (nederzettingsresten, graven, akkerlagen, karresporen, greppels e.d.) uit het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen. Daarnaast geldt vanwege het gebruik als kazerne voor resten (bebouwingsresten, afvalkuilen, wapenopstellingen, schuilgelegenheden, loopgraven, oefenterrein e.d.) uit de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog een hoge verwachting.

Waarom is het belangrijk dat er bij nieuwbouw archeologisch onderzoek wordt gedaan?

Archeologische vondsten en sporen bevatten veel informatie over ons verleden. Het Rijk en de gemeente Tilburg vinden het belangrijk dat deze informatie geraadpleegd kan worden. Dit betekent dat vondsten en sporen niet zomaar weggegraven of anderszins verstoord mogen worden.

Bovendien heeft Nederland in 1992 het Verdrag van Malta mede ondertekend. Dat Europese verdrag beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. Het gaat om archeologische resten als nederzettingen, grafvelden en gebruiksvoorwerpen. Uitgangspunt van het verdrag is dat het archeologische erfgoed integrale bescherming nodig heeft en krijgt.

BPD en Synchroon ontwikkelen gezamenlijk de voormalige Koning Willem II kazerne tot een groene, inclusieve en gezonde stadswijk. Voordat op het terrein gebouwd gaat worden, is het van belang om archeologisch onderzoek te doen en het cultureel erfgoed in de bodem in kaart te brengen. Achter het monumentale gebouw aan de Ringbaan-Zuid en rondom de karakteristieke jaren ’30 gebouwen komen ca. 275 nieuwe woningen in zowel de koop-, als de huursector.

Zoekvenster sluiten